Misija, vīzija, vērtības

Mūsu misija ir piedāvāt kvalitatīvu produktu. Būt lietderīgam un laikmetīgam uzņēmumam, kas uzklausa klientu vēlmes un īsteno tās. Pilnveidot savu darbību, lai tā atbilstu pašreizējām un nākotnes vajadzībām. Būt stabiliem sadarbības partneriem.

Mūsu vīzija ir ieņemt līdera pozīciju degvielas produktu vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā Latvijas tirgū.

Nodrošinot kvalitatīvu klientu servisu, dibinot partnerattiecības ar vietējiem uzpildes staciju tīkliem, turpinot investēt uzņēmuma infrastruktūrā, tam piederošajos un nomātajos īpašumos, mūsu stratēģiskais mērķis ir ieņemt līdera pozīciju degvielas produktu tirdzniecībā Latvijas tirgū. 

 Mūsu vērtības

Atbildība. Mēs rīkojamies atbildīgi pret saviem klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem, iekļaujot sociālos aspektus uzņēmuma ikdienas darbībā.

Kvalitāte. Mūsu galvenais mērķis ir sniegt kvalitatīvu servisu, piegādāt kvalitatīvus produktus.

Ieguvums. Uzņēmums rūpējas, lai klienti varētu saņemt kvalitatīvus produktus un pakalpojumus par zemākām cenām.

Biznesa attīstība. Uzņēmums savu darbības attīstību plāno atbilstīgi tirgus tendencēm, kā arī nepārtraukti meklē inovatīvus risinājumus darbības pilnveidošanai.