Aktualitātes

JAUNUMS! Atlaides pedagogiem!
17.09.2020

No 1. septembra visās mūsu uzpildes stacijās pedagogiem atlaides degvielai!

 • 7 centi/l katram degvielas litram (98E, 95E, DD).

Iegriezies mūsu DUS, uzrādi ITIC vai LIZDA karti un saņem atlaidi!

Uz tikšanos mūsu uzpildes stacijās!

JAUNUMS! Atlaides senioriem!
17.09.2020

Cienot mūsu seniorus, esam izstrādājuši jaunu atlaižu programmu tieši senioriem!

 • -0.05€/l atlaide degvielai (98E, 95E, DD)
 • -20% karstajiem dzērieniem
 • -10% smalkmaizītēm un sviestmaizēm
 • -15% vējstiklu šķidrumiem, A/m salona smaržiņām, sejas maskām
 • -13% roku/ virsmu dezinfekcijas līdzeklim (120ml)
 • -10% gāzētiem/ negāzētiem ūdeņiem.

Iegriezies mūsu DUS, piesakies un saņem savu atlaižu karti! Piedāvājums attiecas uz klientiem 60+!

Uz tikšanos mūsu uzpildes stacijās!

JAUNUMS! Atlaides ģimenēm!
17.09.2020

Ar prieku paziņojam, ka esam pievienojušies "Goda Ģimene" pulkam un piedāvājām izdevīgas cenas ar 3+ ģimenes karti!  Uzrādi karti pie kases un saņem atlaidi! 

 • 5 centi/l katram degvielas litram (98E, 95E, DD);
 • 15 % karstajiem dzērieniem;
 • 10 % “smalkmaizītem un sviestmaizēm;
 • 10 % gāzētiem un negāzētiem ūdeņiem;
 • 10% sulām.

Iegriezies mūsu DUS, uzrādi Ģimenes karti 3+ un saņem atlaidi!

Uz tikšanos mūsu uzpildes stacijās!

OPERATĪVAJIEM DARBINIEKIEM -0.07€/L ATLAIDE
30.03.2020

Visam medicīnas, policijas un ugunsdzēsības personālam atlaide degvielai - 0.07‎€/l! 

Iebrauc Jebkurā no mūsu uzpildes stacijām un uzpildies! 

Uzrādi savu apliecību, kurā redzams Tavs foto vai, ja nav šāda apliecība, der darbinieka karte + personas apliecinošs dokuments, ar kuru varat pierādīt, ka darbinieka kartiņa ir Jūsu personīgā. 

Uz tikšanos mūsu uzpildes stacijās! :) 

SIA „EAST WEST TRANSIT” vienreizlietojamo krūzīšu maketa radošā konkursa nolikums
24.08.2020

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Konkursu rīko SIA „EAST WEST TRANSIT” .
1.2. Konkursa mērķis ir iegūt jaunu kafijas krūzīšu maketu, kuru izmantotu jauno krūzīšu dizainam Latvijas Naftas uzpildes stacijās. 
1.3. Pirmās vietas ieguvējs iegūst 300€ lielu naudas balvu.  Kopā 1 balva.
1.4. Konkurss ir atklāts visiem interesentiem, kuri vēlas piedalīties. Bez vecuma ierobežojuma.
1.5. Iesniedzamo radošo darbu skaits netiek ierobežots, katru no tiem noformējot
atsevišķi šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.
1.6. Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, tehniskajām un citām
prasībām var saņemt rakstot epastu uz silva@lnafta.lv

2. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU

2.1. Radošais darbs ir krūzīšu dizaina makets izmēros 12OZ un 20OZ. 
2.2. Krūzītei ir jābūt ar stāstu. Stāstu var attēlot vairākos maketos. Logo: https://ej.uz/logo_LN 
2.3. Pie maketa jāiesniedz īss skaidrojums, kas darbā ir attēlots , kādu stāstu stāsta krūzīte. Maketu vēlams iesniegt kā .jpg. Izveidot maketu, kurā krūzīte ir integrēta vidē, kā piemēram, akcijas makets. Uzvaras gadījumā pārējos nepieciešamos formātos.
2.4. Pie iesniegtā darba jānorāda autora vārds un uzvārds,  e-pasts un kontakttālrunis.

3. IDEJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Radošais darbs jāiesūta uz epastu silva@lnafta.lv līdz 2020. gada 28. augustam.
3.2. Konkursa darbi, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, nepiedalās konkursā.

4. VĒRTĒŠANA

4.1. Autoru iesniegtos darbus vērtēs Rīkotājs –  SIA „EAST WEST TRANSIT”.
4.2. Konkursa darbus izvērtē komisija piecu cilvēku sastāvā līdz 2020. gada 2. septembrim.
4.5. Konkursa vērtēšanas komisija vērtē katra iesniegtā darba atbilstību pēc
būtības konkursa nolikumā noteiktajām prasībām – jābūt uz krūzītēm stāstam, kas raksturo krūzīti.
4.6. Katrs komisijas loceklis piešķir punktus par katra iesniegtā darba atbilstību
noteiktajām prasībām (maksimālais punktu skaits par katru kritēriju – 5).
4.7. Katram darbam piešķirtie punkti tiek summēti.
4.8. Par konkursa uzvarētāju atzīst autoru, kura iesniegtais moto tiek novērtēts ar
vislielāko punktu skaitu.
4.9. Ja vairāki darbi iegūst vienādu punktu skaitu, tad izšķirošā balss pieder
vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.
4.10. Konkursa vērtēšanas komisija izvirza apbalvošanai labāko ideju autorus:
4.10.1. Pirmās vietas ieguvējs iegūst 300€ lielu naudas balvu.  Kopā 1 balva.

5. KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības neizvērtēt iesniegto piedāvājumu, ja
tas neatbilst konkursa nolikuma prasībām.
5.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un
izsludināt jaunu konkursu, ja neviens no piedāvājumiem neatbilst konkursa
mērķim.
5.3. Konkursa vērtēšanas komisija var lūgt papildus informāciju un skaidrojumus
darba autoram par iesniegto piedāvājumu, ja rodas tāda nepieciešamība.
5.4. Konkursa vērtēšanas komisijas gala lēmums ir negrozāms.

6. RĪCĪBA PĒC KONKURSA NOSLĒGUMA

6.1. Apbalvošana notiek SIA „EAST WEST TRANSIT” telpās divu nedēļu laikā pēc
vērtēšanas komisijas lēmuma, paziņojot par apbalvošanas datumu konkursa
uzvarētājiem uz norādīto kontakttālruni.
6.2. Iesniegtais labākais darbs tiks izmantots SIA „EAST WEST TRANSIT”  Latvijas Naftas uzpildes stacijās kā jauno krūzīšu dizains. 
6.3. Pēc uzvarētāja paziņošanas un balvas pasniegšanas tam, SIA „EAST WEST TRANSIT”  iegūst vienpersoniskas tiesības paturēt un izmantot materiālu (maketu). 
6.4. Autoram pēc balvas saņemšanas nav tiesību pārsūtīt maketu (materiālu) trešajām pusēm vai izmantot to atkārtoti.
6.5. Privātuma politika. SIA „EAST WEST TRANSIT” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Autors iesniedzis, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar ES normatīvo aktu (jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības Regulu) prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 


SIA „EAST WEST TRANSIT” saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir ieviesti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, lai aizsargātu personas datus no neatļautās piekļuves, nelikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas zaudēšanas, modificēšanas vai iznīcināšanas.
Iesniedzot savus datus Autors piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Datu turētājs dara zināmu, ka tas nepieņem nekādus automatizētus lēmumus pa Autoru, kā arī neveic Autora datu profilēšanu. Nekāds Autora datu drošības pārkāpums savu iespēju robežās,  netiks pieļauts.