Iepērcies Latvijas Naftas degvielas uzpildes stacijā vismaz par 10€ un laimē elektrisko skrejriteni

Līdz 31. decembrim iepērcies Latvijas Naftas degvielas uzpildes stacijā vismaz par 10€, reģistrē čeku un laimē elektrisko skrejriteni.

Lai reģistrētos loterijai:

 • Veic pirkumu jebkurā Latvijas Naftas degvielas uzpildes stacijā vismaz par 10€;
 • Reģistrē čeku sūtot epastu uz loterijas@ewt.lv e-pastā norādot vārdu, uzvārdu, telefona nr un čeka nr;
 • Loterijā nedrīkst iesniegt čekus, kuros ir tādi pirkumi kā alkohols un tabakas izstrādājumi.

2020. gada 3. Janvārī izlozēsim divus laimīgos, kuri savā īpašumā iegūs elektrisko skrejriteni!

Pirkumu skaits, kuru čeku summa ir vismaz 10€ nav ierobežots.
Katru čeku drīkst reģistrēt vienu reizi.

Loterijā var piedalīties čeki, kuru pirkumi ir veikti sākot no 21.11.2019 līdz 31.12.2019. Čeka summai, reģistrējoties loterijai, ir jābūt vismaz 10€ vērtībā.

Loterijā nevar piedalīties SIA „East west transit” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem).

Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību 3. janvārī pulksten 12:00!

Balvu ieguvēji tiks publicēti – www.latvijasnafta.lv mājas lapā, kā arī https://www.facebook.com/latvijasnafta 2020. gada 3. Janvārī pēc pulksten 12:00.

Pilni loterijas noteikumi:

 1. Loterijas organizētājs – pārdevējs SIA „East west transit”, reģ.nr.: LV40003295522, adrese: Lubānas iela 66, Rīga, LV-1073.
 2. Loterija tiek organizēta visā Latvijas teritorijā.
 3. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 21. novembris. Loterijas norises beigu datums ir 2020. gada 3. janvāris.
 4. Laimesta fonds:
  2 (divi) Ninebot Segway elektriskie skrejriteņi (kopējā vērtība 798€).
 5. Pirkumu skaits, kuru čeku summa ir vismaz 10€ nav ierobežots. Katru čeku drīkst reģistrēt vienu reizi.
 6. Lai piedalītos loterijā, ir jāveic pirkums Latvijas Naftas degvielas uzpildes stacijā vismaz par 10€. Ja loterijas dalībnieks vēlas piedalīties elektriskā skrejriteņa izlozē, loterijas dalībniekam ir jānosūta  epasts uz loterijas@ewt.lv, e-pastā norādot vārdu, uzvārdu, telefona nr un čeka nr. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
 7. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.
 8. Reģistrāciju loterijai var veikt līdz 2019.gada 31. decembrim plkst.23.59.
 9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
  Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
  Balvu laimētāji tiks izlozēti SIA “ East west transit” biroja telpās Rīgā, Lubānas ielā 66, 2. Stāvā, 2020. gada 3. Janvārī, plkst. 12:00.
  Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
 10. loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:
  Loterijā laimējušo personu izsludināšana notiks SIA „East west transit” telpās – Lubānas ielā 66, Rīgā, 2020. gada 3. Janvārī.
 11. Balvu ieguvēji tiks publicēti – www.latvijasnafta.lv mājas lapā, kā arī https://www.facebook.com/latvijasnafta 2020. gada 3. Janvārī pēc pulksten 12:00.
 12. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt:
  Lai saņemtu laimēto balvu, laimētājam ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no laimētāju izsludināšanas dienas, jāsazinās ar „East west transit” un jāvienojas par balvas saņemšanu. Ierodoties, laimētājam ir jāuzrāda pase vai ID karte, identificējot sevi, kā arī jāsaglabā reģistrētais čeks. Pēc tam, kad laimētājs ir identificēts un ir parakstījis pieņemšanas-nodošanas aktu, laimētā balva tiek nodota laimētājam.
 13. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:
  Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas organizētājiem – SIA „East west transit” (Lubānas iela 66, Rīga, Latvija, LV-1073) vai elektroniski uz e-pastu loterijas@ewt.lv  līdz 2020.gada 3. februārim ar norādi pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
  Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020.gada 3. februāra nerada juridiskas sekas. Loterijas organizētāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
 14. Loterijā nevar piedalīties SIA „East west transit” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji, turpmāk – balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un ir noteikts kā balvas ieguvējs, viņam balva netiek izsniegta.
  Loterijā nedrīkst iesniegt čekus, kuros ir tādi pirkumi kā alkohols un tabakas izstrādājumi.
 15. Loterijā var piedalīties čeki, kuru pirkumi ir veikti sākot no 21.11.2019 līdz 31.12.2019. Čeka summai, reģistrējoties loterijai, ir jābūt vismaz 10€ vērtībā.


« Atpakaļ