PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

DUS 43 

Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads EUR 4400


 

Objekta sastāvs

 

 • DUS ēka 84,7m2 platībā (kadastra apzīmējums 4282 004 0259 001),

 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta valstij piederoša zemesgabala 6 080 mplatībā (kadastra numurs 4282 004 0259),

 • Objekts atrodas Pārgaujas novadā, Straupes pagastā apdzīvotā vietā Straupē, līdzās valsts galvenajam autoceļam A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka), publiskās apbūves teritorijā,

 • Objekts ir iznomāts līdz Objekta atsavināšanai.

 

Objekta pieejamība

 • objekts ir iznomāts

 • ir pirmpirkuma tiesīgā persona

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4400

 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 07.06.2019. plkst. 16.00.

 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 440

 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “DUS 43, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, nodrošinājums”.Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli

 • izsoles solis EUR 50

 • datums: 18.06.2019.

 • laiks: plkst.13.00

 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

Dokumenti lejupielādei

 

 


« Atpakaļ