PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

Administratīvo ēku

Ķieģeļu ielā 9, Jēkabpilī                EUR 5300

 

Objekta sastāvs

 

 • Administratīvā ēka 889,7m2 platībā (kadastra apzīmējums 5601 001 1465 001)
 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta, pašvaldībai piekrītoša, zemesgabala 1774mplatībā (kadastra numurs 5601 001 1465)
 • Objekts atrodas Jēkabpils pilsētas nomalē, stratēģiski izdevīgā vietā aptuveni 300m attālumā no A12 (E22) autoceļa Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža, komercdarbības objektu apbūves teritorijā
 • Objekts ir iznomāts tikai līdz Objekta atsavināšanai

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgā persona

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4240
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 12.04.2019. plkst. 16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 424
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Administratīvās ēkas Ķieģeļu ielā 9, Jēkabpilī, izsoles nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums: 25.04.2019.
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

 

Dokumenti lejupielādei


« Atpakaļ