PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

DUS Nr. 53

Zaļā ielā 32A, Jēkabpilī                                                                         EUR 1

 

Objekta sastāvs

 

 • DUS ēka 95,6m2 platībā (kadastra apzīmējums 5601 002 2650 001)
 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta, fiziskai personai piederoša zemesgabala 2280 mplatībā (kadastra numurs 5601 002 2617)
 • Objekts atrodas stratēģiski izdevīgā vietā līdzās divu autoceļu, reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils un reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta), krustojumam, sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgā persona

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 04.04.2019. plkst. 16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “DUS ēkas Zaļā ielā 32A, Jēkabpilī, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

 

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums: 11.04.2019.
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

 

Dokumenti lejupielādei

 

 


« Atpakaļ