PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

Nekustamo īpašumu, ēkas (būves)

Upmalas ielā 21, Liepājā           EUR 119 200

 

Objekta sastāvs

 • caurlaides ēka 13.30 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 001)
 • kantora ēka 371.60 m2platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 003)
 • noliktavas ēka 865.0 m2platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 004)
 • metināšanas darbnīcu ēka 50.10 mplatībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 007)
 • tualete 1.90 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 008)
 • sūknētavas – darbnīcas ēka 254.90 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 009)
 • sūknētavas – izsniegšanas ēka 71.10 mplatībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 010)
 • krāsu noliktava 36.90 mplatībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 011)
 • ugunsdzēsēju depo ēka 39.60 mplatībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 012)
 • pirts – dušu ēka 129.00 mplatībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 013)
 • transformatora sadales ēka 22.80 mplatībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 016)
 • ugunsdzēšanas ūdenskrātuve (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 019)

 

 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta valstij piederoša zemesgabala 18 204 m2platībā (kadastra numurs 1700 020 0410)

 

 • Objekts ir ierakstīts zemesgrāmatā

 

 • Objekts atrodas Liepājas SEZ teritorijā, izdevīgā ģeogrāfiskā vietā, līdzās Liepājas ostai (3. lielākā Latvijas osta) ielu kvartālā starp Oskara Kalpaka un Upmalas ielu, un Tirdzniecības kanālu - jauktas apbūves teritorijā ar ražošanas funkciju

 

 • Objekta īpašniekam ir iespējams iegādāties (privatizēt) zemi uz kura atrodas Objekts

 

 • Objekts atrodas tuvu pilsētas centram, galvenajam A9 autoceļam un dzelzceļam, ērta piebraukšana ar visa veida autotransportu

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgā persona

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 119 200
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 15.03.2019. plkst. 16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 11 920
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Nekustamā īpašuma ēku (būvju) Upmalas ielā 21, Liepājā, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

 

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums:26.03.2019..
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par Objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

 

Dokumenti lejupielādei

 

 

 


« Atpakaļ