PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

DUS 52 

Inciems, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads      EUR 5920

 

Objekta sastāvs

 

 • DUS ēka 62,2m2 platībā (kadastra apzīmējums 8068 005 0249 001),
 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta valstij piederoša zemesgabala 4158mplatībā (kadastra numurs 8068 005 0039),
 • Objekts atrodas Krimuldas pagastā pie apdzīvotās vietas Inciems robežas līdzas autoceļam A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) un valsts reģionālā autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums; Turaidas iela) krustojumam, jauktas sabiedrisko, darījumu un dzīvojamo objektu apbūves teritorijā,
 • Objekts ir iznomāts tikai līdz Objekta atsavināšanai.

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgā persona

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5920
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 12.03.2019. plkst. 16.00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 592
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “DUS 52, Inciems. Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums: 19.03.2019.
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par Objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

 

Dokumenti lejupielādei

 

 


« Atpakaļ