PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

Nekustamo īpašumu, ēkas (būves)

„Lāči 30A”, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā             EUR 5 000

 

Objekta sastāvs

 

 • degvielas uzpildes stacija 96.6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 4474 001 0034 001)
 • garāža 75.7 m(kadastra apzīmējums 4474 001 0034 002)
 • nojume 163.8 m(kadastra apzīmējums 4474 001 0034 005)
 • nojume 163.8 m(kadastra apzīmējums 4474 001 0034 006)
 • ugunsdrošības ūdens tvertne 50.2 m(kadastra apzīmējums 44740010034008)
 • tilpnes 4 gab. (kadastra apzīmējums 4474 001 0034 009)
 • tilpnes 4 gab. (kadastra apzīmējums 4474 001 0034 010)
 • tilpnes 2 gab. (kadastra apzīmējums 4474 001 0034 011)
 • tilpnes 5 gab. (kadastra apzīmējums 4474 001 0034 012)

 

 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta fiziskai personai piederoša zemesgabala 14 000 m2 platībā (kadastra numurs 4474 001 0034)

 

 • Objekts atrodas Daugavpils novadā Naujenes pagastā apdzīvotās vietas Lociki nomalē apmēram 11km no Daugavpils pilsētas līdzas valsts galvenajam autoceļam A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki), publiskās apbūves teritorijā

 

 • sabiedriskā transporta pietura atrodas attālināti no vērtējamā īpašuma aptuveni 1km attālumā. Īpašumu ieskauj plaša zaļā zona – mežaina teritorija. Piebraukšana pie īpašuma ir ērta no A6 autoceļa. Apkārtējās šosejas klātas ar asfaltbetona segumu labā stāvoklī

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 000
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 28.02.2019. plkst. 16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 500
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Nekustamā īpašuma ēku (būvju) „Lāči 30A”, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

 

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums: 12.03.2019.
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par Objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

Dokumenti lejupielādei

 


« Atpakaļ