PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

Nekustamo īpašumu, ēkas (būves)

Adamovā, Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā                   EUR 10 000

 

Objekta sastāvs

 

 • uzpildes stacija 107.5 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6096 007 0049 001)
 • nojume 602.9 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6096 007 0049 002)
 • transformatora apakšstacijas ēka 13.2 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6096 007 0049 003)

 

 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta valstij (valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā) piederoša zemesgabala 20 800 m2 platībā (kadastra numurs 6096 007 0049)

 

 • Objekts atrodas Krāslavas novadā Ūdrīšu pagastā apdzīvotā vietā Adamova apmēram 300m no Krāslavas pilsētas robežas līdzas valsts galvenajam autoceļam A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki), publiskās apbūves teritorijā

 

 • pa autoceļu A6 kursē starppilsētu autobusi, sabiedriskā transporta pietura atrodas līdzās vērtējamam īpašumam. Īpašumu ieskauj zaļā zona – mežaina teritorija. Piebraukšana pie īpašuma ir ērta no A6 autoceļa. Apkārtējās šosejas klātas ar asfaltbetona segumu labā stāvoklī

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 10 000
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 21.02.2019. plkst. 16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1000
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Nekustamā īpašuma ēku (būvju) Adamovā, Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

 

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums: 26.02.2019.
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par Objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

Dokumenti lejupielādei

 


« Atpakaļ