PĀRDOD IZSOLĒ

Ventspils naftas bāzi, ēkas un būves

Līņu ielā 6 un Līņu ielā 8, Ventspilī                                                      EUR 1

 

Objekta sastāvs

 

 • Pārvaldes ēka 405.6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 001)
 • Saimniecības ēka 78.8 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 002)
 • Bumbu patvertne 34.3 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 004)
 • Operatoru ēka 102.9 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 005)
 • Ugunsdzēsēju punkts 57.6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 007)
 • Laboratorijas ēka 100.5 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 009)
 • Saimniecības ēka 179.4 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 010)
 • Materiālu noliktavas ēka 26.5 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 011)
 • Taras noliktavas būve 47.7 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 012)
 • Pārliešanas punkts – būve 53.8 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 014)
 • Sūkņu stacijas ēka 80.4 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 015)
 • Sūkņu stacijas ēka 126.7m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 016)
 • Sūkņu stacijas ēka 113.4 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 017)*
 • Hlorētavas ēka 75.9 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 018)
 • Nojume 186.2 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 020)*
 • Estakāde (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 021)
 • Ražošanas angārs 319.1m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 022) *
 • Rezervuāri Nr.1 – Nr.20 34.3 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 020 023 - 2700 019 020 042)*
 • Cisternas Nr.21 – Nr.26 6.2 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 043 – 2700 019 0201 048)*
 • Rezervuāri Nr.27-Nr.29 118.1m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 049 - 2700 019 0201 051)*
 • Rezervuāri Nr.30 - Nr.40 (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 052 – 2700 019 0201 061)*
 • Cisternas Nr.44 – Nr.50 (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 062 - 2700 019 0201 068)*
 • Rezervuārs Nr.51 22.7 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 069)*
 • Cisterna Nr.52 1.1 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 070) *
 • Nojume (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 071)
 • Nojume (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 072)*
 • Nojume (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 073)*
 • Transformatoru ēka 27 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 074)
 • Attīrīšanas stacija (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 089)
 • Attīrīšanas stacija (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 090)
 • Ugunsdzēšanas ūdens krātuve (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 091)

* Ēkas (būves), kurām ir saglabājušies tikai pamati vai pamatu fragmenti

 

 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta četrām fiziskām personām piederoša zemesgabala Kuldīgas ielā 247, Ventspilī, 6,0 ha platībā, kadastra numurs 2700 019 0201

 

 • Objekts atrodas stratēģiski izdevīgā vietā, Ventspils pilsētas nomalē, Galiņciemā, pie pilsētas robežas ar Vārves pagastu, kvartālā starp Līņu ielu, Kuldīgas ielu, līdzās valsts reģionālajam autoceļam P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus, iespējama plaša spektra izmatošana

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 31.01.2019. plkst. 16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Naftas bāzes Līņu ielā 6 un Līņu ielā 8, Ventspilī, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

 

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums: 07.02.2019.
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

Dokumenti lejupielādei

IMG_5327

 


« Atpakaļ