PĀRDOD IZSOLĒ

Nekustamo īpašumu, ēkas (būves)

Upmalas ielā 21, Liepājā EUR 149 000

 

Objekta sastāvs

 • caurlaides ēka 13.30 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 001)

 • kantora ēka 371.60 m2platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 003)

 • noliktavas ēka 865.0 m2platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 004)

 • metināšanas darbnīcu ēka 50.10 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 007)

 • tualete 1.90 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 008)

 • sūknētavas – darbnīcas ēka 254.90 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 009)

 • sūknētavas – izsniegšanas ēka 71.10 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 010)

 • krāsu noliktava 36.90 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 011)

 • ugunsdzēsēju depo ēka 39.60 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 012)

 • pirts – dušu ēka 129.00 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 013)

 • transformatora sadales ēka 22.80 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 016)

 • ugunsdzēšanas ūdenskrātuve (kadastra apzīmējums 1700 020 0410 019)

 

 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta valstij piederoša zemesgabala 18 204 m2platībā (kadastra numurs 1700 020 0410)


 

 • Objekts ir ierakstīts zemesgrāmatā

 

 • Objekts atrodas Liepājas SEZ teritorijā, izdevīgā ģeogrāfiskā vietā, līdzās Liepājas ostai (3. lielākā Latvijas osta) ielu kvartālā starp Oskara Kalpaka un Upmalas ielu, un Tirdzniecības kanālu - jauktas apbūves teritorijā ar ražošanas funkciju

 

 • Objekta īpašniekam ir iespējams iegādāties (privatizēt) zemi uz kura atrodas Objekts


 

 • Objekts atrodas tuvu pilsētas centram, galvenajam A9 autoceļam un dzelzceļam, ērta piebraukšana ar visa veida autotransportu

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts

 • ir pirmpirkuma tiesīgā persona

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 149 000

 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 09.11.2018. plkst. 16.00

 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 14 900

 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Nekustamā īpašuma ēku (būvju) Upmalas ielā 21, Liepājā, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

 

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli

 • izsoles solis EUR 50

 • datums:14.11.2018.

 • laiks: plkst.13.00

 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par Objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

 

Dokumenti lejupielādei

 

 

 

 


« Atpakaļ