PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

Nekustamo īpašumu, ēkas (būves)

Maskavas ielā 469A, Rīgā 

EUR 42 000

 

Objekta sastāvs

 

 • caurlaides ēka 43.5 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 001)
 • nojume 60.3 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 002)
 • darbnīcas ar telferi būve 489.1 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 003)
 • darbnīca 448.4 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 004)
 • noliktavas ēka 1528.2 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 006)
 • darbnīca 719.8 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 007)
 • artēziskā aka 9.1 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 008)
 • diagnostikas darbnīcas būve 552.4 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 011)
 • katlu ēka 81.6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 015)
 • kantora ēka – būve 190.2 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 126 0033 016)

 

 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta četrām juridiskām personām piederoša zemesgabala Maskavas ielā 469A, Rīgā, domājamās daļas 26765/71740 platībā, kadastra numurs 0100 126 0033, starp kopīpašniekiem 2017. gada 3. novembrī ir noslēgts lietošanas kārtības līgums

 

 • Objekts atrodas Rīgas pilsētas nomalē, Latgales priekšpilsētā, Rumbulā netālu no Rīgas pilsētas robežas ar Stopiņu novada un Salaspils novadiem, teritorijā starp Maskavas ielu un dzelzceļa līniju Rīga – Krustpils, jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā

 

 • teritorijai ir labs sabiedriskā transporta nodrošinājums, pa Maskavas ielu kursē autobuss un maršruta taksometri, kā arī netālu (aptuveni 800m) atrodas dzelzceļa stacija „Rumbula”

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 42 000
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 19.10.2018 plkst. 16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 4200
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Nekustamā īpašuma ēku (būvju) Maskavas ielā 469A, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

 

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums: 24.10.2018
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par Objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

Dokumenti lejupielādei

 

 

 

IMG_8803

 

 
 

 

 


« Atpakaļ