OCTA

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kas ir nepieciešama ikvienam transportlīdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē. OCTA polise sedz zaudējumus, ko, izraisot ceļu satiksmes negadījumu, transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis citas personas veselībai vai īpašumam.
 
 
Ātra un caurskatāma lēmuma pieņemšana par zaudējumu atlīdzināšanu, automašīnas remonts tikai kvalitatīvos autoservisos. Šīs ir tikai dažas no priekšrocībām, ko sniedz "Baltijas Apdrošināšanas Nama" OCTA apdrošināšanas polise.

 

Aprēķināt polises cenu:
 

 

Sīkāka informācija: