PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

Nekustamo īpašumu, ēku (būvi)

„Saulstūri”, Steķintava, Kubulu pagastā, Balvu novadā                 EUR 2400

 

Objekta sastāvs

 

 • nepabeigta degvielas uzpildes stacija 307.7 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 007 0050 001)

 

 • Objekts atrodas uz fiziskai personai piederoša zemesgabala 6 000 m2platībā (kadastra numurs 3858 007 0050)

 

 • Objekts atrodas Balvu novadā Kubulu pagastā pie apdzīvotās vietas Steķintava un Balvu pilsētas robežas Tehniskas un Stacijas ielas (valsts reģionālajam autoceļam P35 (Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas Baltkrievijas robeža (Vientuļi)) krustojuma, komercdarbības objektu apbūves teritorijā

 

 • sabiedriskā transporta pietura atrodas līdzās vērtējamam īpašumam. Īpašumu ieskauj plaša zaļā zona. Piebraukšana pie īpašuma ir ērta no abām pieguļošajām ielām. Apkārtējās šosejas klātas ar asfaltbetona segumu labā un apmierinošā stāvoklī

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 400
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 28.02.2019. plkst. 16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 240
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Nekustamā īpašuma, ēkas (būves) „Saulstūri”, Steķintava, Kubulu pagastā, Balvu novadā, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

 

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums: 14.03.2019.
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par Objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

 

Dokumenti lejupielādei

 

 


« Atpakaļ