PĀRDOD IZSOLĒ

PĀRDOD IZSOLĒ

 

Veikala ēku

Slimnīcas ielā 2A, Jēkabpilī

EUR 2015

 

Objekta sastāvs

 

 • Veikala ēka 49,6m2 platībā (kadastra apzīmējums 5601 001 1429 001)
 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta, pašvaldībai piekrītoša, zemesgabala 245mplatībā (kadastra numurs 5601 001 1429)
 • Objekts atrodas stratēģiski izdevīgā vietā Rēzeknes un Slimnīcas ielas krustojumā attālināti (apmēram 20 – 50m) no abām ielām, dzīvojamās apbūves teritorijā

 

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgā persona

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2015
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 04.10.2018 plkst. 16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 200
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Veikala ēkas Ķieģeļu ielā 9, Jēkabpilī, izsoles nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • izsoles solis EUR 50
 • datums: 09.10.2018
 • laiks: plkst.13.00
 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

Dokumenti lejupielādei

 

IMG_6822

 
 

« Atpakaļ